FAQs
Antwoord op veelgestelde vragen.

Op deze pagina vindt u het antwoord op veelgestelde vragen met betrekking tot uitkomstgerichte geboortezorg, de implementatie van de ICHOM Uitkomstenset Zwangerscshap & Geboorte, registratielast, de USER studie en het BUZZ project.

MEER WETEN OVER DE IMPLEMENTATIE VAN UITKOMSTGERICHTE GEBOORTEZORG?
BEKIJK ONS FORUM

IS DE ICHOM UITKOMSTENSET ALLEEN BEDOELD VOOR ONDERZOEK?

Nee, juist niet. Primair worden de uitkomsten gebuikt in de spreekkamer in het gesprek tussen zorgverlener en cliënt. Uitkomsten kunnen ook gebruikt worden in keuzehulp informatie, waardoor de cliënt beter inzicht krijgt in haar situatie en keuzemogelijkheden. Daarnaast kan het gebruikt worden voor de verbetering van de kwaliteit van zorg.


VERVANGT DE ICHOM UITKOMSTENSET  ANDERE CLIËNTERVARING VRAGENLIJSTEN?

De ICHOM is één van de erkende instrumenten om cliëntevaluatie uit te vragen in je VSV voor de Indicatorenset Integrale Geboortezorg. Wel is het belangrijk om dit binnen je regio af te stemmen. De kraamzorg evaluatie blijkt bijvoorbeeld niet veel te overlappen met de ICHOM, terwijl deze veel wordt gebruikt in de bedrijfsvoering.


WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ICHOM EN REPROQ?

Het zijn 2 verschillende instrumenten, die beiden ervaringen en uitkomsten bij de cliënt meten, maar voor andere doeleinden ingezet worden. De ICHOM wordt op meerdere momenten gemeten en de uitkomsten worden direct in de spreekkamer besproken, terwijl de ReproQ eenmalig postpartum wordt uitgevraagd en anoniem gebruikt wordt voor kwaliteitsverbetering.


ZORGT ICHOM VOOR EXTRA REGISTRATIELAST VOOR ZWANGEREN EN PAS BEVALLEN VROUWEN?

Ja, de zgn. patient reported ICHOM items vult de cliënt in, bij voorkeur thuis. Vrouwen hebben aangegeven dat ze dit niet als een grote last ervaren, zolang het voor hen duidelijk is waar de vragenlijsten voor worden gebruikt en ze in de spreekkamer besproken worden.


ZORGT ICHOM VOOR EXTRA REGISTRATIELAST VOOR ZORGVERLENERS?

Nee, de zgn. provider reported ICHOM items registreert de zorgverlener al. De zorgverlener zal wel de patient reported uitkomsten moeten beoordelen tijdens/ ter voorbereiding op het consult.


HOEVEEL TIJD KOST ICHOM IN DE SPREEKKAMER?

De haalbaarheidspilot in het WKZ liet zien dat het bespreken gemiddeld 5-10 minuten kost. Daarin komt wel veel aan bod wat je anders ook zou bespreken. Terwijl de onderwerpen die voor een patiënt ‘normaal’ zijn in haar vragenlijst, juist weer kunnen worden overgeslagen. Dus het stuurt ook het gesprek en legt de focus op wat op dat moment belangrijk is.


HOE ZIT HET MET ANDERSTALIGEN EN LAAGGELETTERDEN?

De vragenlijsten zijn op dit moment alleen in het Nederlands beschikbaar. In de toekomst zullen er wel vertalingen komen, aangezien het ook een internationale set is. Voor laaggeletterden zijn er verschillende opties te bedenken. Daarvoor werken we samen met Pharos (stichting laaggeletterden), met wie bijvoorbeeld de tekst van vragenlijsten zo toegankelijk mogelijk is vertaald.


HOE WORDEN DE VRAGENLIJSTEN VERZAMELD EN INGEZIEN?

Dit hangt er vanaf welk IT-systeem jullie VSV kiest, afhankelijk van de mogelijkheden in je regio. In de VSV’s die begonnen zijn, worden verschillende opties gebruikt en uitgewerkt.


HOE WORDEN PATIËNTGERAPPORTEERDE UITKOMSTEN AAN KLINISCHE GEGEVENS GEKOPPELD?

Het aggregeren van de PROM en PREM data en koppelen aan de klinische uitkomsten is afhankelijk van het IT systeem waar je voor kiest, en vooral ook de ontwikkelingen binnen je VSV op het gebied van data uitwisseling (o.a. Babyconnect).


HOE ZIT HET MET ICHOM EN HET INKOOPBELEID VAN ZORGVERZEKERAARS?

Bekostiging en inkoop maken geen deel uit van onze projecten en zorgverzekeraars zijn niet direct betrokken.


WAT IS ACTIEONDERZOEK?

Actieonderzoek kijkt naar het invoeren van interventies in complexe situaties, in dit geval het invoeren van patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen (vragenlijsten) in de geboortezorg. Het doel van de USER-studie is om effectieve leermethoden in VSV’s te ontwikkelen om de ICHOM set te gebruiken.


WAT LEVERT ACTIEONDERZOEK OP?

Samen creëren we kennis én actie: we ontwikkelen leermethoden voor VSV’s om de ICHOM set in te voeren, maar ook om een kwaliteitscyclus op te zetten met de cliënt centraal. Tijdens het onderzoek leert het VSV effectieve methoden om de zorgpraktijk te verbeteren op basis van de eigen uitkomsten. Voor de scholing ontvangen zorgverleners accreditatie.


WAT VOOR SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN BESTAAN ER?

vanuit de USER studie organiseren we eenmalig een startbijeenkomst (1 avond) en een e-learning (ongeveer 1 uur) om de basiskennis te verspreiden. Ook worden leermethoden ontwikkeld om interprofessioneel te leren van de uitkomsten in het eigen VSV en deze te gebruiken om de zorgpraktijk te verbeteren. Dit zullen 2-3 intervisiebijeenkomsten zijn tijdens de onderzoeksperiode van 9 maanden: het doel is dat het VSV deze intervisiebijeenkomsten daarna zelfstandig kan voortzetten. Mocht u interesse hebben in deze scholingsmogelijkheden dan kunt u contact met ons opnemen. 


WAAR MOETEN WE BEGINNEN? KUNNEN WE OOK KLEIN STARTEN?

Er is een format beschikbaar om een plan van aanpak te maken voor je VSV. Dit document kunt u opvragen door contact met ons op te nemen. Het is verstandig om klein te beginnen en een keuze te maken waar je in jullie VSV de focus op wilt leggen en wilt starten, wij denken hier graag over mee.


HOE VERHOUDT DE USER-STUDIE ZICH TOT DE LANDELIJKE ICHOM-PILOTS IN HET BUZZ PROJECT?

In het BUZZ-project doen 7 VSV’s een pilot implementatie van de ICHOM set. Het BUZZ-project loopt tot eind 2020 en gaat om implementatie in de praktijk, geen onderzoek. De USER-studie is een onderzoek met als doel te leren en verbeteren rondom de ICHOM-uitkomsten. Beide projecten werken nauw samen en wisselen materialen en ervaring uit.


Deze website en projecten worden mede mogelijk gemaakt door:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google