UITKOMSTGERICHTE GEBOORTEZORG IN NEDERLAND

Het International Consortium of Health Outcome Measurement (ICHOM) is een organisatie die als doel heeft om standaardsets te maken voor uitkomstmetingen per ziektebeeld of conditie. Uitkomsten per ziektebeeld of conditie worden zo wereldwijd op een gestandaardiseerde manier geregistreerd. Dit biedt de mogelijkheid om uitkomstgerichte zorg te leveren.

Uitkomstinformatie geeft de zwangere en haar zorgverlener inzicht in hoe het met haar gaat en wat belangrijk voor haar is, zodat zij geïnformeerd samen kan beslissen over haar zorg en voor haar (ongeboren) kind. Zorgverleners kunnen met de combinatie van klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten over het hele traject de zorg nóg beter maken, door te leren van variaties in uitkomsten.

ICHOM brengt zorgprofessionals en patiënten in internationaal verband samen en betrekt hen bij de ontwikkeling van de uitkomstensets. Dit proces is ook gevolgd voor het volledige zorgtraject rondom zwangerschap en geboorte. Verschillende Nederlandse professionals waren hier nauw bij betrokken. Voordat de internationale set bruikbaar was voor de Nederlandse situatie, is er een onderzoek naar de toepasbaarheid gedaan, zijn de vragenlijsten vertaald en een aantal extra domeinen toegevoegd.

(klik op de afbeelding om te vergroten)

ICHOM UITKOMSTENSET ZWANGERSCHAP & GEBOORTE

De ICHOM uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte bestaat uit vier soorten uitkomstindicatoren:
1. Medische gegevens over overleving uit het zorgdossier die door de verloskundig zorgverlener worden ingevuld;
2. Medische gegevens over morbiditeit uit het zorgdossier die door de verloskundig zorgverlener worden ingevuld;
3. Patiëntgerapporteerde uitkomsten over gezondheid en welzijn, de zwangere ontvangt op vijf momenten (tijdens haar zwangerschap en de periode daarna) vragenlijsten en geeft antwoord op gestelde vragen;
4. Patiëntgerapporteerde ervaringen met de zorg, naast uitkomsten beantwoordt de zwangere in de vragenlijsten ook vragen over haar ervaringen en tevredenheid met zorg.

De medische gegevens worden al geregistreerd via Perined. Deze gegevens zijn ’beschikbaar voor VSV’s, maar vaak wel pas 1 jaar na registratie. Nieuw zijn de gegevens over gezondheid en ervaring met zorg. Dit wordt verzameld via vragenlijsten aan de zwangeren. Deze vragenlijsten noemen we Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient-Reported Experience Measures (PREMs).


TOEPASSING VAN UITKOMSTINDICATOREN IN DE GEBOORTEZORG

Al deze uitkomstindicatoren kunnen op verschillende niveaus gecombineerd worden. Het primaire doel is dat de uitkomsten worden besproken met de zwangere of pas bevallen vrouw tijdens het consult met de verloskundige of gynaecoloog. Het meten en bespreken van patiëntgerapporteerde uitkomsten is dan een standaard onderdeel van de zorg voor de patiënt.

Daarnaast kunnen de uitkomsten gebruikt worden voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, benchmarking, het verzamelen van cliëntervaringen en voor onderzoek. Om gegevens van de patiënt te kunnen gebruiken voor kwaliteitsverbetering en onderzoek, moet toestemming zijn gevraagd van de patiënt. Op termijn dient de uitkomstinformatie als input voor het ontwikkelen van keuzehulpen in de geboortezorg.

NIVEAU 1: IN DE SPREEKKAMER

De uitkomstindicatoren worden in de eerste plaats gebruikt in de spreekkamer. De uitkomstinformatie geeft de zwangere of pas bevallen vrouw en haar zorgverlener inzicht in hoe het met haar gaat en wat belangrijk voor haar is. Haar antwoorden worden besproken en benut om de juiste zorg in te zetten, meest passend bij de individuele vrouw.

NIVEAU 2: KWALITEITSVERBETERING

Het gebruik van de uitkomstenset geeft inzicht op het niveau van de eigen populatie, bijvoorbeeld van een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Zorgverleners kunnen leren van variaties in uitkomsten en krijgen inzicht in de toegevoegde waarde van bepaalde handelingen. Door te meten over het gehele traject, ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid over het resultaat en wordt patiëntgerichte kwaliteitsverbetering mogelijk.

NIVEAU 3: BENCHMARKING

Door de internationale standaardisering van de uitkomstenset is uiteindelijk ook externe vergelijking met andere VSV’s en regio’s mogelijk.  Door deze uitkomsten ook te gebruiken voor externe verantwoording van kwaliteit, blijft de registratielast lager.


Deze website en projecten worden mede mogelijk gemaakt door:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google