VRAGENLIJSTEN
Vijf vragenlijsten op vijf tijdsmomenten.

ICHOM stelt voor om op vijf momenten in het zorgtraject rondom zwangerschap en geboorte uitkomsten te verzamelen. Deze momenten beslaan het volledige zorgtraject: twee momenten tijdens de zwangerschap en drie bij en na de geboorte.

Dit vraagt samenwerking van de hele keten van betrokken zorgverleners. Voor ieder meetmoment is bepaald welke uitkomsten met welke vragenlijst gemeten worden. 


TIJDSMOMENTEN

Per meetmoment worden enkel domeinen gemeten die dan relevant zijn. Hierdoor verschilt het aantal vragen per meetmoment. Ook verschilt het aantal vragen per patiënt, doordat aan sommige vragenlijsten een screenende vraag voorafgaat. Afhankelijk van het ingevulde antwoord, zal de patiënt extra vragen aangeboden krijgen.

* Nederlandse toevoeging

Deze tabel is aangepast op basis van: Nijagal MA, Wissig S, Stowell C, et al. Standardized outcome measures for pregnancy and childbirth, an ICHOM proposal. BMC Health Serv Res. 2018;18(1):1-12.


HET GEBRUIK VAN DE VRAGENLIJSTEN IN DE PRAKTIJK

Om te beginnen krijgen patiënten informatie over het gebruik van de uitkomstenset. Ook wordt haar toestemming gevraagd om haar patiëntgerapporteerde uitkomsten te gebruiken en uit te wisselen voor kwaliteitsverbetering en/of onderzoek.

Voorafgaand aan een meetmoment ontvangt de zwangere of bevallen vrouw de vragenlijst, bij voorkeur digitaal. Zij vult de vragenlijsten in en bespreekt haar antwoorden met een verloskundig zorgverlener, die voorafgaand aan het consult inzage heeft in haar antwoorden.

De vragenlijsten zijn met zorg vertaald in samenwerking met Pharos, het landelijk expertisecentrum voor gezondheidsverschillen, om aan te sluiten bij doelgroepen met lage gezondheidsvaardigheden. De Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte is op dit moment alleen nog beschikbaar in het Nederlands.

Bij de invoering van het meten van uitkomsten kan ervoor gekozen worden minder meetmomenten te gebruiken of een selectie van uitkomst domeinen te meten. Door de standaardisering van de uitkomsten en meetinstrumenten in deze set, is het niet wenselijk om zelf vragen aan te passen. Per uitkomstdomein is een normeringstabel beschikbaar in een apart document.

Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om de vragenlijsten te versturen, uitkomsten te meten, op te slaan, te koppelen en te delen, wordt aanbevolen. Hiervoor kunnen diverse systemen binnen of buiten het patiëntendossier worden gebruikt.

Om te starten met de vragenlijsten zijn de volgende documenten noodzakelijk/behulpzaam:

DOWNLOAD HIER DE VRAGENLIJSTEN

Zwangerschap (week 11)

Download

Zwangerschap (week 28)

DOWNLOAD

Kraamweek

DOWNLOAD

Postpartum (week 6)

DOWNLOAD

Postpartum (week 26)

DOWNLOAD

Deze website en projecten worden mede mogelijk gemaakt door:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google